Persian English

تصوير تصادفي آسانسور

05

قیمت و قرارداد نصب آسانسور

قطعات آسانسور بسیار متفاوت و فراوان می‌باشد و از کنار هم قرارگرفتن آنها، آسانسور شما به وجود می‌آید. کیفیت تک تک قطعات در کیفیت و در نتیجه قیمت کلی آسانسور تاثیر دارد. تامکو با در نظر داشتن کیفیت و ایمنی مورد انتظار از یک آسانسور با توجه به سفارش مشتری، توانایی تولید انواع آسانسور در قیمتهای متنوع را دارد.

ما در تامکو منتظر شما هستیم تا با ارایه مشاوره به صورت رایگان، تنوع قطعات به همراه خواص و تفاوتهای آنها را به شما معرفی کنیم و سپس در صورت انتخاب تامکو توسط شما، با دریافت نظرات و سفارشات شما در مورد قطعات آسانسور، قرارداد نصب آسانسور با شما دوست عزیز منعقد می‌گردد.